Junski ispitni rok (M) PDF 
Medicinski fakultet

Praktični dio ispita iz predmeta Sudska medicina za studente Medicinskog fakulteta   počinje  17.06.2009.godine u 9,00 sati, a završni test  će se održati 26.06.2009. u 10,00 h u velikom amfiteatru KCU-a u Sarajevu  

Raspored polaganja praktičnog ispita održat će se prema slijedećem redosljedu:

 

17.06.2009. u 9,00 h

 

18.06.2009. u 9,00 h 

1

AGOVIĆ ERMIN

1

HALKIĆ HARIS

2

BRANKOVIĆ MALIK

2

HODŽIĆ  SELMA

3

BAJRAMAGIĆ SALEM

3

 

4

BRADARIĆ ZINKA

4

HODŽIĆ DŽENANA

5

BAŠIĆ NEDŽAD

5

DŽANIĆ HANA

6

BRKIĆ EKREMA

6

IDRIZOVIĆ JASMIN

7

ĆEHAJIĆ DINA

7

JURIŠIĆ BOJAN

8

KUDIĆ BEHRUDIN

8

JUNUZOVIĆ ALDINA

9

ČIKIĆ BOJAN

9

KAPO ENISA

10

ČIRIĆ DAMIR

10

KESER IVAN

11

KIŠIJA ELDA

11

KOTORIĆ ŠEJLA

12

DEMIĆ REJHAN

12

KUKAVICA SENITA

13

DUČIĆ AMRA

13

KONJHODŽIĆ ADNAN

14

DIVANOVIĆ DENIJAL

14

KURBEGOVIĆ MERISA

15

DINAR AMELA

15

KHUDEIR MUAMER

16

DŽOMBA MIRELA

16

KAJMOVIĆ ALMEDINA

17

ELKASOVIĆ BESIMA

17

ĆOSIĆ SENADA

18

NASER EHNECH SERAN

18

KARAVDIĆ BELMA

19

HADŽIĆ ARMIN

19

KAPETANOVIĆ ELMA

20

HASKOVIĆ EMIR

20

PULJA ARTAN

 

 

19.06.2009. u 9,00 h 

 

      22.06.2009. u 9,00

1

LISICA DINO

 1

ARNAUTOVIĆ MIRELA

2

KAPIĆ DINIJA

 2

BORČAK DINKA

3

LEPUZANOVIĆ ASMIR

 3

HUSIĆ LEJLA

4

MAHMUTBEGOVIĆ EMIR

 4

LEMEŠ AIDA

5

HADROVIĆ ENIDA

 5

MIHALJ MIRKO

6

HASANSPAHIĆ DŽENITA

 6

MORO MAHIR

7

OMERDIĆ KENAN

 7

MUŠIĆ SELMA

8

 MUŠANOVIĆ LEJLA

 8

KELLE HENED

9

MEMIDŽAN IRMA

 9

IBIŠKA REJHAN

10

MUJAKOVIĆ AIDA

 10

HALILOVIĆ SAMRA

11

TUZOVIĆ EMIRA

 11

IBRAHIMPAŠIĆ MAIDA

12

MURATBEGOVIĆ SELMA

 12

PAŠIĆ AZRA

13

MEHMEDBAŠIĆ ELDAR

 13

NIKŠIĆ MIRELA

14

MUMINAGIĆ LEJLA

 14

OMERHODŽIĆ AMINA

15

MEŠIĆ MIRELA

 15

TANDIR LEJLA

16

OMANIĆ HAJRUNISA

 16

NIŠIĆ ZURIFA

17

OMEROVIĆ RAHIM

 17

NIŠIĆ REFIKA

18

RADULOVIĆ NEVENA

 18

POPOVIĆ MIRELA

19

RADONČIĆ VALENTINA

 19

SINANČEVIĆ ADELA

20

SMAJLOVIĆ ADIS

 20

SPAHIĆ MERIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2009. u 9,00 h

 

24.06.2009. u 9,00 h

1

SALČINOVIĆ AIDA

 1

BIŠČEVIĆ JASMINA

2

SALČINOVIĆ ASAF

 2

BJELOGLAV TIJANA

3

STOJANOVIĆ MARIJANA

 3

DELALIĆ VILDANA

4

ŠABANI ALMIRA

 4

HABIBIJA ELVEDIN

5

ŠABANOVIĆ MIRELA

 5

HAŠIMBEGOVIĆ SELMA

6

TAHIROVIĆ AMIR

 6

KADIĆ MUHEDIN

7

TOPIĆ ALMA

 7

KARUP NIDŽARA

8

TREŠNJO MENSUDA

 8

KULENOVIĆ NAIDA

9

TURKOVIĆ NEMKA

 9

LOKMIĆ INGA

10

TVICA MARIZELA

 10

PJANIĆ SAMRA

11

ULJIĆ EDINA

 11

TOKIĆ NEDIM

12

ZUKANOVIĆ SUNČICA

 12

SEDIĆ MAIDA

13

RIBIĆ AZRA

 13

SEJTARIJA ALMA

14

ĐOZIĆ MELIHA

 14

GUTOŠIĆ AMINA

15

LJEVŠIĆ IVANA

15 

MEHINAGIĆ JASMINA

16

JELOVIĆ DAVOR

16

 HADŽIĆ SEDINA

17

ADŽANEL BLJERIM

17 

 ĐAFER ĐAHANGIROGLU

18.

BUTUROVIĆ SANJIN

 

 

Napomena :    Indekse predati sekretarici Instituta za sudsku medicinu 24 sata prije ispita.